MEEHELPEN....?
KIEST U MAAR!
 
 
                                     Creatief met tekst?
                 
 Liefde voor tuinen en planten?

                          Werken met kinderen?       

                 Gasten ontvangen?        

                                               
Mensen bezoeken?    

                
Zingend door het leven? 

        Lol in computers?
 


pastoraatsgroep
Er is een groep dames en heren die parochianen bezoeken, bijvoorbeeld bij ziekte, bij het 'zien van Abraham',
of na het verlies van een dierbare. Deze groep wordt begeleid door Detlef Schmitz 
 
kerk-open
Enkele middagen in de week zijn er gastvrouwen en -heren in de kerk aanwezig om bij een kop koffie mensen
te ontvangen en te woord te staan. De kerk kan bezichtigd worden, misintenties kunnen worden opgegeven, enzovoorts.
We willen deze gastvrijheid in de toekomst uitbreiden. U kunt meedoen! Meldt u zich bij 
Hetty Leunissen.   
[email protected]

diaconie
De parochie bekommert zich ook mensen die het niet makkelijk hebben. Bijvoorbeeld met een kerstpakket,
een vakantiedag voor kinderen, met kleding, met speelgoed in december. Als u mee wilt doen, wendt u zich dan
tot Marijcke Beckers. Zie ook...

versiergroep
Kerst- en adventsstukjes maken, kroetwusj samenstellen..., dat is het werk van de versiergroep o.l.v. Leny Huveneers. 
[email protected]

vastenactie
In de 40 dagen voor Kerstmis vragen we aandacht voor minderbedeelden op aarde. We willen hun iets geven, maar ook iets van hen leren. De missionaire werkgroep staat onder leiding van Marion Habets.    

culturele activiteiten
Na de herinrichting van de kerk zullen er in het gebouw ook passende curlturele activiteiten plaatsvinden. Wie hieraan mee wilt helpen wende zich tot Marijcke Beckers.

volwassenencatechese
Geregeld worden er avonden verzorgd en excursies georganiseerd op het terrein van spiritualiteit door een groep onder leiding van Mirjam Beuten, 'Voeding voor de ziel'. Ieder jaar is er een ‘nacht van de kerk’ waarin er allerlei workshops, lezingen en demonstraties zijn rond levensbeschouwelijke thema’s.

doopvoorbereiding
Er is ook een groep die onder meer regelmatige avonden organiseert voor ouders die hun kind willen laten dopen. Leiding heeft Tilly Essers.   
[email protected]De doopdatum wordt vastgesteld in overleg met de geestelijke.
Men raadplege de assistent John Gulpen 
[email protected]
 
communievoorbereiding
Er zijn mensen nodig die de eerste h. communie organiseren en de daarbij behorende voorbereiding. Kirsten Pieters geeft er leiding aan.  [email protected]

liturgiegroep 
De liturgiegroep probeert vooral de diensten op de feestdagen een creatief impuls te geven.
 
lectoren
In de eredienst worden bijbelverhalen voorgelezen. De groep lectoren die hiervoor zorgt wordt geleid door  Ine Keulers en Jack Pieters.
 
kind en kerk
Met Kerstmis en Pasen zijn er vieringen voor gezinnen met kinderen. Wie komt Ankie Lambrichs helpen?
 
kinderkerk 
Op facebook spreken we de geïnteresseerde gezinnen met kinderen aan. Maud Eurlings zorgt ervoor.
 
misdienaars
Er zijn jongens en meisjes die de h. Mis dienen. Er is een groep acolieten die vooral op de hoogtijdagen de viering luister bijzetten. Ook bij uitvaarten zijn misdienaars welkom!
 
kosters
Voor vieringen moet de kerk worden geopend, verlicht en opgewarmd; er moeten kleren en spullen worden klaargezet. er moet ook worden opgeruimd en gesloten. Daarvoor zijn mensen nodig.
video opnames
De Eucharistie op zondag wordt via Youtube gestreamd ten behoeve van parochianen die aan huis gebonden zijn. Indien gewenst en mogelijk geschiedt dit ook bij uitvaarten. Voor de uitvoering zijn vrijwilligers nodig!
Ron Possen [email protected]
 
kerkelijk zangkoor
Zingen maakt gelukkig! Zeker in ons gemengd kerkelijk zankoor Jubilate Deo. U kunt ook een afspraak maken om enkele avonden mee proef te zingen! De repetities zijn op donderdagavond. Zie ook...
 
dameskoor
Het dameskoor repeteert op woensdag. Het luistert weekenddiensten op en uitvaarten.
 
collectanten
Een groep dames en heren helpt bij het collecteren. Hoe groter de groep is des te minder is men aan bepaalde data gebonden. Coördinator is Wiel Vondenhoff.
 
koffie-na-de-mis
Na de zondagsmis is er koffie achter in de kerk. De groep die dit organiseert staat onder leiding van Hetty Leunissen.
[email protected]

oogstdankfeest
Elk jaar is er eind augustus een groot oogstdankfeest. We zijn te gast op Hoeve Cortenbach. Het feest is uitgegroeid tot een groot evenement midden in ons dorp! De werkgroep wordt geleid door Guillaume Delsing. 
[email protected]

processie
Op Sacamentsdag is er een processie. Deze eindigt in een samenzijn met de bewoners van ‘t Brook. Ook daar is allerlei hulp nodig! De parochie-assistent heeft de leiding.
 
kerkhofonderhoud
Er zijn mensen die wekelijks meehelpen om het kerkhof rond de kerk en in Kunrade op orde te houden. 
 
jongeren
Er is een jongerenwerker, Marcel Mollink, actief in de parochie. Ook hij kan hulp gebruiken bij de organisatie van het Vormsel, de voorbereiding ervan en ‘terugkom’-bijeenkomsten. Zie ook...

kerkbestuur
Parochies worden in clusters samengevoegd. Ze blijven zelfstandig, maar ze worden door één groep dames en heren bestuurd. Kerkbestuursleden krijgen een benoeming van het bisdom. In de mate waarin het bestuur een groter gebied bestrijkt, zal het nodig zijn om de plaatselijke gemeenschap van gelovigen bijeen te houden!
 
Laurentius Home
Het Laurentiushome is een parochiehuis dat voor veel doeleinden wordt gebruikt. Ook daar is hulp altijd welkom. Meldt u zich bij Corry v. Zandvoort.  
[email protected]
 
kerststalbouwers 
Dat de parochie ooit twee parochies waren blijkt uit het bestaan van 2 groepen kerststalbouwers onder leiding van Joep Sijstermans of van Leon Meessen. Zin om mee te werken?
[email protected]                    
 
koperpoetsploeg
Op gezette tijden moet het koper worden gepoetst. U mag meedoen! 
[email protected]