MISSIONAIRE WERKGROEP
De Missionaire Werkgroep van de parochie wil binnen onze gemeenschap de evangelische opdracht om aan de armen en onderdrukten de boodschap van bevrijding te brengen opnemen. De werkgroep wil dat op de eerste plaats doen door de Landelijke Vastenaktie te ondersteunen. Contactpersonen zijn Marion Habets, Tiny Huijts en Lies Schmetz.

 

DE VASTENACTIE 2019

DIT IS HET PROBLEEM
844 miljoen mensen hebben géén schoon drinkwater;
263 miljoen mensen moeten langer dan een uur lopen voor water;
2,3 miljard mensen hebben geen w.c.;
de helft van alle ziekenhuisbedden op de wereld wordt ingenomen door mensen die door vies water ziek zijn geworden; in ontwikkelingslanden wordt 80% van de ziektes veroorzaakt door verontreinigd water. Iedere 90 seconden sterft er een kind door vervuild water.
 
DIT GAAN WE ERAAN DOEN
De watervoorziening kan worden gerealiseerd door een centraal waterreservoir te bouwen, een filter te installeren en met diverse pijpleidingen aftappunten aan te leggen. Bij ons project op Flores, Indonesië, kost dit ongeveer vijf euro per persoon.
Een filtersysteem om regenwater of grondwater drinkbaar te maken is belangrijk. Ziektes die door vuil water worden overgebracht zijn diarree, hepatitis A, dysenterie, tyfus en cholera.
De kosten van een handpomp lopen erg uiteen, omdat ze afhangen van hoe diep er gepompt moet worden. Een waterpomp op zonne-energie kost gemiddeld  € 10.000 per gemeenschap.
Er is per dag per persoon 7,5 tot 15 liter water nodig. Vee heeft 20 tot 30 liter nodig per dier.
Een watertank van 1000 liter kost € 100. Watertanks kunnen gebruikt worden om regenwater in op te slaan. Het voordeel van een watertank is dat het een relatief goedkope manier is om mensen toegang te geven tot water. Een nadeel is dat de watertank tijdens lange droge periodes droog komt te staan. Een watertank is wel een mooie aanvulling wanneer er in de gemeenschap ook een andere watervoorziening is.
Om het nieuwe waterpunt ook op lange termijn goed te laten functioneren, zijn onderhoud en reparaties nodig. Daarvoor worden mensen uit de gemeenschap opgeleid voor € 100.
De opleiding van een ‘watercomité’ kost € 400. Watercomités krijgen een basis training in water, sanitatie en hygiëne, worden getraind in het onderhoud en eventuele reparatie van de watervoorzieningen en daarnaast leren ze de basisbeginselen van boekhouden, zodat de gemeenschap zelf de toekomstige kosten kan dragen. Watercomités leren ook over de oorzaken van het dalen en stijgen van het grondwaterpeil en zijn verantwoordelijk om maatregelen te nemen om het grondwaterpeil in stand te houden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ze het gebied moeten beschermen tegen ontbossing.
 
DIT KUNT U DOEN!
Pasen is het oude bevrijdingsverhaal van Israël. Het spreekt over vuur in een donkere nacht, over water in de woestijn, over de bevrijding uit de onderdrukking. Het vertelt over een lam dat geboren wordt in het voorjaar, over het eerste brood dat wordt geoogst, over een kind dat wordt gedoopt. Aan dat bevrijdings- en lentefeest mogen we meedoen met een vastenoffer. Dit jaar steunt de vastenactie waterprojecten in de hele wereld.
Bij de Bode is een envelopje van de vastenactie gevoegd. (Let op: aan de zakjes zit een afscheurstrook waarmee geld kan worden overgemaakt....) U kunt het zakje gebruiken om uw gaven mee te nemen naar de kerk. Ons banknummer is: NL46 RABO 0125931611 missiegroep Voerendaal/Kunrade. Ook de school doet mee met de vastenactie. Ze hebben een gastspreker van de Vastenaktie en er word aandacht geschonken aan de kruisweg in de goede week.

HONGERDOEK
01
02
2015
2017
2019
2019b
De vasten begon met viering van aswoensdag.
De hongerdoek van 
de Duitse schilder Uwe Appols ziet u na die van 2015 en 2017.