In 2021-2022 vond er een grondige herinrichting plaats,
tevens een restauratie en verduurzaming.    OUDE SITUATIE  NIEUWE SITUATIE


UITVOERINGSFASEN NA VERGUNNINGVERLENING
DOORSNEDE ALTAAR (BESTAANDE EN NIEUW)


DOORSNEDE (BESTAANDE EN NIEUW)MULTI-RUIMTE


FLEXIBEL GEBRUIK ACHTERZIJDE
DOOSNEDE MUTILRUIMTEKROONLUCHTER


IMPRESSIE ALTAARIMPRESSIE VANUIT DE KERK

IMPRESSIE  VANUIT DE DOOPKAPELIMPRESSIE VANUIT DE KERKIMPRESSIE VANUIT DE KERK 2IMPRESSIE DAKLICHT MULTI-RUIMTEPLANNEN LAURENTIUSKERK


aanleiding: fusie
Er is een fusie tot stand gekomen tussen de parochies Kunrade en de Laurentius. De oude Laurentiuskerk moet een plek worden waar ook de parochianen uit Kunrade zich thuis gaan voelen. Dat kan:
   •   door meer stoelen te plaatsen,
   •   door de aanwezigen minder hiërarchisch te laten plaatsnemen en meer informeel
        in een kring rond het altaar te laten zitten,

   •   door de prachtige iconen van Octavia een plek te geven

  
reden: toekomst
De toekomst stelt nieuwe eisen aan een kerkgebouw.
   •   De kerkbezoekers zijn ouder en vinden banken vaak erg lastig om in te zitten;
       ze zoeken ook ruimte voor ‘n rollator; de ruimte moet dus flexibel zijn.

   •   Er zullen minder kerkgangers zijn, dus de liturgische ruimte moet kleiner zijn.
   •   Tegelijk moet er plaats gemaakt kunnen worden voor zeer druk bezochte vieringen.
   •   De kerk moet ook gastvrijheid kunnen bieden aan passende culturele evenementen
       zoals concerten en exposities.

   •   Zeker zal de kerk van de toekomst ook een ontmoetingsplek zijn,
       dus na de diensten wil men er koffie drinken en napraten,
       we willen bezoekers ontvangen van het kerkhof of het Maria-altaar,
       parochianen kunnen er spullen brengen voor speciale acties, zoals kleding of speelgoed.
       Bovendien is het een mooie ruimte voor vergaderingen.

 

In een toekomst met veel minder priesters zal de ontmoeting van parochianen en het contact met vrijwilligers van levensbelang zijn. De achterste helft van de kerk moet een multifunctionele ruimte worden die apart te verwarmen is en indien nodig bij de kerk betrokken wordt.
Ook kijken we naar het energieverbruik en de akoestiek!

 
plan
De Voerendaalse architect Mark Feron heeft het gebouw en de geschiedenis ervan zorgvuldig bestudeerd. In overleg met alle geïnteresseerde parochianen, het bisdom, monumentenzorg, provincie en gemeente hebben we een plan ontwikkeld. Op deze pagina vindt u het plan dat in nauwe samenwerking met het bisdom tot stand is gekomen. 

   •   Het altaar komt op een kleine verhoging. Deze komt centraal te liggen op de plek
       waar de zijvleugels het schip kruisen.
   
•   Het huidige hoofdaltaar, dat van de communiebank van Jan Stuyt is gemaakt, zal een mooie plek krijgen.
   •   Links en rechts en voor het podium komen stoelen. 
       Op de eerste rij komen stoelen met knielbankjes.
   •   Achter het altaar wordt het huidige priesterkoor verlaagd tot het niveau dat Jan Stuyt had ontworpen.
       Daar neemt het koor plaats. Het orgel van Kunrade is te massief om op het priesterkoor erbij te zetten.

   •   Het tabernakel van Kunrade krijgt een plaats in de buurt van het nieuwe altaar.
   •   In de absis komt het kruis dat thans in de doopkapel hangt en vroeger buiten naast de hoofdingang
       tegen de toren.

   •   Het huidige portaal wordt achter de tochtdeur uitgebreid tot een ruimte die aansluit op de doopkapel.
       Deze loopt door in de kerk en kan gebruikt worden voor bijeenkomsten, doordeweekse vieringen
       in de winter, parochiekantoor etc.  De ruimte kan bij de kerk betrokken worden als het druk is.

   •   De kerk wordt opnieuw geschilderd in rustige, warme tinten.


De bestaande kunstobjecten, inclusief de kruisweg, blijven aanwezig!

Klik op een van onderstaande items voor meer informatie!
 

  
MOMENTEEL 

 

 

 

HISTORIE
  
KERKINTERIEUR VROEGER
(oude ansichtkaart, oude foto en reconstructie kerk voor 1840
met dank aan Leon Smeets!)
kerklaurentius ansicht
kerklaurentius interieur
kerklaurentius interieur ca 1920
kerklaurentius interieur ca 1920 Smeets
kerklaurentius na 1920 Smeets_e
kerklaurentius reconstructie
kerklaurentius voor stuyt
Voerendaal_RK_Laurentiuskerk
1/8 
start stop bwd fwd