WERKGROEP DIACONIE

Diaconie omvat de zorg voor de medemens in brede zin.
Vanuit de parochie ondersteunt de werkgroep Diaconie het gehele jaar door de minima in de gehele gemeente Voerendaal, ongeacht hun geloof of  ras. In  2021 zijn dat 70 gezinnen, inclusief de vluchtelingengezinnen.

Er wordt  hulp op maat geboden.
Deze kan bestaan uit bonnen voor boodschappen bij Plus-de Bruijn, babyuitzet, kleding, speelgoed, meubelen, fietsen , witgoed in samenwerking met de Vincentiusvereniging Heerlen.

In het najaar is er een (gratis) speelgoed en kinderkledingbeurs.

In overleg met Maatschappelijk Werk wordt bij financiële nood ondersteund.

Met Kerstmis en Pasen worden levensmiddelenpakketten uitgedeeld,   in januari een Plus-levensmiddelenpakket van de door parochianen gespaarde zegels.

Met name voor gezinnen met  kinderen wordt regelmatig iets extra’s  georganiseerd, zeer zeker in de zomer.
In 2018 konden kinderen tussen 8 en 18 jaar zwemdiploma halen, en werd er fietsles gegeven aan volwassenen.
Nadere inlichtingen: Marijcke Beckers 06 22 90 05 50  [email protected]