WEEKEND 24 SEPTEMBER


EERSTE LEZING UIT DE PROFEET AMOS
 
Dit zegt de almachtige HEER:
"Wee, de zorgelozen in Sion,
de zelfverzekerden op Samaria"s berg.
Zij liggen op ivoren bedden
en strekken zich uit op hun rustbanken;
zij eten de lammeren van de kudde op
en de kalveren uit de stal.
Zij verzinnen maar liederen
bij het getokkel van de harp,
en denken dat hun speeltuig dat van David evenaart;
zij drinken wijn uit brede schalen
en zalven zich met de kostelijke olie,
maar om Jozef"s ondergang bekreunen zij zich niet.
Daarom gaan zij als eersten de ballingschap in,
en is het gedaan met de feesten
van hen die daar lui liggen uitgestrekt."
 
 
VOORBEDE
Laten wij bidden, dat de welvarende burgers in deze wereld
ook de ellende zien waarin velen moeten leven
en dat zij durven luisteren naar het verhaal van hun medemensen 
die aan alles gebrek lijden.....,
Laat ons bidden,
 
voor alle mensen die moeten leven van de kruimels
die bij de rijken van tafel vallen.
Voor allen in onze eigen omgeving, die gebukt gaan onder schaamte 
omdat ze hun kinderen niet kunnen geven waarom zij vragen...
Laat ons bidden...
 
Voor die miljoenen aardbewoners die honger lijden, 
die hun kinderen zien sterven..., voor wie alle hulp te laat komt;
voor allen die de wereld wakker schudden...
Laat ons bidden...
 
Goede Vader, Uw Rijk is een gastmaal voor alle mensen. 
De ereplaatsen zijn gereserveerd voor de eenvoudigen, 
vluchtelingen en armen. 
Wakker aan in ons hart, het verlangen naar uw koninkrijk.
Laat ons onvermoeid de weg gaan die Jezus ging. 
Dat vragen wij voor heel ons leven, tot in eeuwigheid, 
Amen


 


 

ROOSTER

 
 
BIJ VERHINDERING GRAAG ONDERLING RUILEN.
HOU REKENING MET COLLECTANTEN ROOSTER!
 
Voor het doorgeven van vakanties etc. graag contact opnemen met Ine/Jack.