weekend 20 januari:
(zondag schutterij)


 

LEZING UIT DE PROFEET JESAJA (62)
Omwille van Jeruzalem mag ik niet zwijgen.
Ik zal ik niet rusten, 
totdat haar gerechtigheid straalt als het licht,
en haar bevrijding brandt als een fakkel.
De volkeren zullen jouw gerechtigheid zien,
alle koningen jouw glorie.
Je wordt geroepen met een nieuwe naam,
een naam die komt uit de mond van de Eeuwige. ...  
Je zult niet meer heten: 'In de steek gelatene'.
Je land wordt niet meer genoemd: 'Eenzaam Oord'.
Nee, je zult de naam dragen: 'Mijn Verlangen'.
Je land zal heten: 'Mijn Bruid'.
De Eeuwige heeft op jou zijn oog laten vallen;
je land neemt Hij ten huwelijk. 
Zoals een jongeman met een meisje trouwt
zo zal je Schepper jou huwen.
Zoals een bruidegom verrukt is over zijn bruid,
zo zal God verrukt zijn over jou!VOORBEDE
 
VOORBEDE

Laten we bidden voor alle leden van de koninklijke schutterij Sint Sebastianus,
voor hun familieleden, voor alle vrienden van de vereniging
en vooral ook voor allen die ons in de dood zijn voorgegaan.
Dat God hen mag zegenen! Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor alle gehuwden,
dat lief en leed van veel lange jaren
hen dichter bij elkaar en bij God mag brengen...  Laat ons bidden ...
 
Laten wij bidden voor mannen en vrouwen 
die in liefde of vriendschap samenleven
dat ze mogen ervaren hoe goddelijk de schepping kan zijn... 
Laat ons bidden...
 
Bidden we voor allen die teleurgesteld zijn in elkaar,
dat zij opnieuw ontdekken hoe kostbaar het leven is
en hoezeer de moeite waard ... Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor onze kinderen die uit liefde geboren zijn,
dat ze in liefde groot mogen worden en wijs... Laat ons bidden, ...
 
Goede God, zo bidden wij vandaag, dat de liefde die er onder ons bestaat 
wonderen mag doen. Dat de liefde in staat mag zijn om pijn te genezen 
en verdriet te milderen. En wij danken u voor dat wonder, 
door Christus onze Heer, amen


 


De volgende lectoren-instuif is op 25 februari,
maandagavond 19.30
 
in de Laurentiuskerk

 


ROOSTER NOVEMBER / MAART

31e zondag door het jaar
zaterdag 3 november 18.30 Leny Huveneers
zondag 4 november 10.30 Ine Keulers
 
32e zondag door het jaar
zaterdag 10 november 18.30 Jack Pieters
zondag 11 november 10.30 Riet van Zwieten
 
33e zondag door het jaar
Zaterdag 17-11 18.30u Jessy Bosch
Zondag 18-11 10.30u Annelies Oude Nijhuis
 
Christus Koning
Zaterdag 24-11 18.30u Riet van Zwieten
Zondag 25-11 10.30u Els Brock
 
Jaar C
 
1ste zondag van Advent
Zaterdag 1-12 18.30u John Maas
Zondag 2-12 10.30u Ine Keulers
 
2de zondag van Advent
Zaterdag 8-12 18.30u Desiree Smits
Zondag 9-12 10.30u Mia Vondenhoff
 
3de zondag van Advent
Zaterdag 15-12 18.30u Jessy Bosch
Zondag 16-12 10.30u Jack Pieters
 
4de zondag van Advent
Zaterdag 22-12 18.30u Leny Huveneers
Zondag 23-12 10.30u Jean Scheres
 
Kerstavond
Maandag 24-12 16.30u geen lector (Kleuterdienst)
17.30u geen lector (Gezinsmis)
19.00u (Nachtmis) Annelies Oude Nijhuis
20.30u (Nachtmis) Riet van Zwieten
 
1ste Kerstdag
Dinsdag 25-12 10.30u Paul Pisters
 
2de Kerstdag
Woensdag 26-12 10.30u Riny Moonen
 
Feest van Heilige Familie
Zaterdag 29-12 18.30u Mia Vondenhoff
Zondag 30-12 10.30u Ine Keulers
 
Oudejaarsavond
Maandag 31-12  18.30u Jack Pieters
 
Nieuwjaar
Dinsdag 1-1 10.30u Els Brock
 
Driekoningen
Zaterdag 5-1 18.30u John Maas
Zondag 6-1 10.30u geen lector (Driekoningen)
 
12 Januari
Zaterdag 12-1 18.30u Paul Pisters
Zondag 13-1 10.30u Jean Scheres
 
2de Zondag door het jaar
Zaterdag 19-1 18.30u Leny Huveneers
Zondag 20-1 10.30u geen lector (Mis schutterij)
 
3de Zondag door het jaar
Zaterdag 26-1 18.30u Ine Keulers
Zondag 27-1 10.30u Jack Pieters
 
4de Zondag door het jaar
Zaterdag 2-2 18.30u John Maas
Zondag 3-2 10.30u geen lector (Carnavalsmis)
 
5de Zondag door het jaar
Zaterdag 9-2 18.30u Desiree Smits
Zondag 10-2 10.30u Annelies Oude Nijhuis
 
6de Zondag door het jaar
Zaterdag 16-2 18.30u Leny Huveneers
Zondag 17-2 10.30u Riny Moonen
 
7de Zondag door het jaar
Zaterdag 23-2 18.30u Jessy Bosch
Zondag 24-2 10.30u Mia Vondenhoff
 
8ste Zondag door het jaar (Carnaval)
Zaterdag 2-3 18.30u John Maas
Zondag 3-3 10.30u Riet van Zwieten
 
Aswoensdag
Woensdag 6-3 18.30u Els Brock
 
1ste Zondag 40-dagen tijd
Zaterdag 9-3 18.30u Riny Moonen
Zondag 10-3 10.30u Jean Scheres
 
BIJ VERHINDERING GRAAG ONDERLING RUILEN.
HOU REKENING MET COLLECTANTEN ROOSTER!
 
Voor het doorgeven van vakanties etc. graag contact opnemen met Ine/Jack.