ZATERDAGAVOND 26 SEPTEMBER

 

 
LEZING UIT DE PROFEET EZECHIËL
Ik hoor u zeggen: 
“De weg van de Heer is niet recht!”
Luister toch, volk van Israël: 
Zou mijn weg niet recht zijn? 
Zijn het niet veel eerder uw wegen 
die niet recht zijn?
 
Als een rechtvaardige afwijkt van de goede weg 
en kwaad gaat doen, dan zal hij om die reden sterven; 
om het kwaad dat hij gedaan heeft zal hij sterven.
 
En als de boosdoener zich bekeert van zijn zonden 
en naar recht en wet handelt, dan blijft hij in leven.
Hij is immers tot beter inzicht gekomen 
en heeft gebroken met zijn wangedrag;
hij zal in leven blijven en niet sterven.


 
VOORBEDE
 
Laten wij bidden voor alle mensen die zich inzetten voor gerechtigheid;
die in wereldwinkels werken; die zieken bezoeken,
die zich het lot van gevangenen aantrekken.
Voor allen die ‘in-der-daad’ geloven.... laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor wie zich inzetten voor het behoud 
van dieren en planten;
die Gods wonderen willen bewaren voor komende generaties,
dat hun geloof vrucht mag dragen... laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor mensen die zich inzetten voor de vrede,
voor militairen in een vredesmissie,
voor allen die kloven tussen volkeren trachten te overbruggen...,
laat ons bidden...
 
Goede God, wij bidden u, dat wij u 
niet alleen belijden met onze woorden,
met gebeden en credo’s, maar vooral 
in onze daden van barmhartigheid,
want daaruit wordt uw koninkrijk geboren,
nu en tot in eeuwigheid.
 
 


 


 

ROOSTER

 
 
BIJ VERHINDERING GRAAG ONDERLING RUILEN.
HOU REKENING MET COLLECTANTEN ROOSTER!
 
Voor het doorgeven van vakanties etc. graag contact opnemen met Ine/Jack.