22 SEPTEMBER

 
EERSTE LEZING UIT DE PROFEET AMOS
 
Hoort dit, jullie allemaal, die strikken spant voor de armen...,
die de misdeelden in het land uitroeit...,
 
Jullie die redeneren: 'Wanneer is de nieuwe maan voorbij? 
Dan kunnen wij tenminste ons koren weer verkopen! 
 
En wanneer is de sabbat voorbij? 
Dan kunnen wij ons graan uitstallen...! 
 
Dan verkleinen wij de efa..., dan verhogen wij de prijs...
Dan lichten we onze klanten op met een vervalste weegschaal.
 
Dan kopen wij de kleine man voor geld, 
de arme voor een paar schoenen. 
 
Dan verhandelen wij zelfs het uitschot van ons koren.'
 
God de Heer heeft gezworen bij de heerlijkheid van Jakob: 
Geen van hun daden zal Ik ooit vergeten!
 
 
VOORBEDE
 
Laten wij bidden voor volkeren 
die verscheurd zijn door vijandschap en burgeroorlog ... ,
die elkaar bestoken met aanslagen,
voor bewoners van Afganistan 
en zoveel andere gebieden op aarde... Laat ons bidden...
 
Bidden we ook voor families 
die verscheurd zijn door ruzies en veten ...
voor mensen die gebukt gaan 
onder afwijzing en veroordeling ... Laat ons bidden...
 
Bidden we voor zwervers en vluchtelingen 
op wie wordt neergezien, ...
voor mensen die het mikpunt zijn 
van spot en discriminatie ... Laat ons bidden...
 
Bidt ook voor kinderen die voortdurend worden geplaagd
en meedogenloos worden uitgelachen en klein gemaakt ... 
Laat ons bidden...
 
Goede God,
zonder mildheid en eerbied kunnen mensen niet bestaan.
Beziel uw volk daarom met Uw Geest van vergeving
zodat er vrede komt over de aarde
en vooral ook in de straten waar we leven,
in onze huizen en in ons hart.
Daarom vragen wij U door Christus onze Heer, Amen