WEEKEND 29 NOVEMBER

Uit de brief van Paulus aan de Christenen in Korinte.

Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader 

en de Heer Jezus Christus! 

Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade, 

die u in Christus Jezus is gegeven.  

Want in Christus zijt ge, 

naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond,  

in ieder opzicht rijk begiftigd 

met alle gaven van woord en kennis.  

Op dit punt komt gij niets te kort, 

terwijl gij vol verwachting uitziet 

naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.  

Hij zal u ook doen standhouden tot het einde, 

zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus.  

God is getrouw, die u geroepen heeft tot gemeenschap 

met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. 

 

 

VOORBEDE

 

Laten wij bidden voor allen die lijden onder de leegte van hun bestaan;

voor mensen die de eenzaamheid niet meer kunnen dragen;

die gebukt gaan onder depressies en wanhoop... Laat ons bidden...

 

Laten wij bidden voor alle mensen die snakken naar bevrijding,

voor families die op de vlucht zijn voor bruut geweld,

dat er voor hen toekomst mag dagen.... laat ons bidden...

 

Laten wij bidden, dat wij ons Jezus’ waarschuwing ter harte nemen;

dat we er voortdurend op bedacht zijn, dat God ons met zijn liefde aanraakt

en dat zijn Rijk in aantocht is.... Laat ons bidden...

 

Bidden we ook voor mensen die hun einde voelen naderen,

dat er niet alleen wanhoop en ellende is in hun hart

maar ook dankbaarheid en vrede... en hoop!  Laat ons bidden...

 

Goede God, in deze advent zijn wij ons pijnlijk ervan bewust

hoezeer wij Uw afwezigheid ervaren.

Wij zien uit naar een tijd waarin recht wordt gedaan aan allen.

Dat wie die tijd mogen verhaasten, zo bidden wij U

vandaag en tot in eeuwigheid.

 

 

 

 


 

ROOSTER

 
 
BIJ VERHINDERING GRAAG ONDERLING RUILEN.
HOU REKENING MET COLLECTANTEN ROOSTER!
 
Voor het doorgeven van vakanties etc. graag contact opnemen met Ine/Jack.