Lezing en voorbede liggen voor de dienst in de sacristie ter inzage!


 

ROOSTER (t/m 20 nov)

ROOSTER (t/m mrt 2023)

 

 
 
BIJ VERHINDERING GRAAG ONDERLING RUILEN.
HOU REKENING MET COLLECTANTEN ROOSTER!
 
Voor het doorgeven van vakanties etc. graag contact opnemen met Ine/Jack.