ZATERDAG 25 JANUARI

LEZING UIT DE PROFEET JESAJA 

In het verleden ging het land van Zebulon en Naftali
gebukt onder armoede en ellende, 
maar in de toekomst brengt God de streek langs de kust tot bloei,
deze Weg naar de Zee, het Overjordaanse, het land van de heidenen.
Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet dan een helder licht, 
over hen die wonen in een land vol duisternis gaat dan een stralende zon op.
Uitbundig laat Gij hen juichen en overstelpt hen met vreugde; 
zij verheugen zich voor uw aanschijn zoals er vreugde is bij de oogst 
en gejuich bij het verdelen van de buit.
 
 
 
VOORBEDE

Laten wij bidden voor iedereen die Jezus' leerling wil zijn.
Voor alle mensen die hier bijeen zijn.
Dat wij ons vandaag opnieuw geroepen weten
om elkaar te bemoedigen en te troosten...
Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor alle gelovigen,
dat wij in ons dagelijkse werk en in onze vrije tijd
een stem verstaan, die ons lokt uit onszelf,
en ons voert naar de ander en naar God... Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor mensen die een zwaar kruis dragen,
voor wie gebukt gaan onder eenzaamheid,
voor wie ziek zijn en pijn lijden,
dat God niet onbereikbaar is voor hen.... Laat ons bidden...
 
Goede God, laat ons waarachtige leerlingen van Jezus zijn, 
geroepen om vrede te stichten en mensen in hun nood nabij te zijn. 
Dat wij de nabijheid verkondigen in woorden en daden van uw koninkrijk, 
daarvoor bidden wij U, door Christus onze Heer, amen
 


De volgende lectoren-instuif is op 14 okt.
maandagavond 19.30
 
in de Laurentiuskerk

 

ROOSTER

 
 
BIJ VERHINDERING GRAAG ONDERLING RUILEN.
HOU REKENING MET COLLECTANTEN ROOSTER!
 
Voor het doorgeven van vakanties etc. graag contact opnemen met Ine/Jack.