HET VORMSEL

 

Tieners die de basisschool hebben verlaten, krijgen een uitnodiging om met hun ouders een startavond bij te wonen van het vormselproject. Het vormsel zelf vindt plaats wanneer de jongeren in het tweede leerjaar zitten van het voortgezet onderwijs, meestal ergens in het najaar.
In principe worden de kinderen uitgenodigd die van de r.k. basisschool Cortemich komen. Andere belangstellenden kunnen contact opnemen met de parochie.
  
voorbereiding
De voorbereiding bestaat uit een aantal avonden. De leiding daarover heeft de jongerenpastor Marcel Mollink. De tieners bezoeken in groepsverband ook de pastor, bespreken enkele evangelieverhalen en beelden die desgewenst uit. Soms wordt daar een filmpje van gemaakt. Ze houden een sponsoractie ten bate van een waterput in Niger. Abakoula die geld inzamelt voor water in zijn geboortedorp, leert de vormelingen een Afrikaans ritme en thee schenken 'op zijn Toearegs', dat wil zeggen vanaf een rijdende kameel. Als we geen kameel vinden doen we het vanaf een glijbaan! Abakoula's stichting Aman-Iman, water=leven, kun je bekijken op http://www.aman-iman.nl/index.php
 

 
   
wat is het vormsel?
Het vormsel bevestigt een jongere als een volwassen gelovige. 'Vormsel' is een verbastering van 'vroomsel', waarbij het oude 'vroom' 'sterk' betekent. Vormsel is dus een versterking, een bevestiging. Ook in het Latijnse woord 'confirmatio' is nog 'ferm' te herkennen. Wat wordt er dan bevestigd of versterkt?
Ouders laten een kind dopen omdat ze het het beste willen meegeven uit hun eigen leven. Ze leiden het binnen in de wereld van het geloof. Dat was een keuze van de ouders. Maar nu is dit kind groot geworden. Groot genoeg om de keuze van zijn ouders tot een eigen keuze te maken. De vormeling staat voor de vraag: kan ik achter mijn geloof staan? Kan ik me door het evangelie laten inspireren? De bisschop (of een andere 'vorm-heer' die hem vervangt) staat voor de taak om zichtbaar te maken dat Gods Geest het leven van deze mensen bezielt. Daarom bestaat de voorbereiding uit: (1) een aantal evangelieverhalen overwegen (2) leren wat vormsel is en vooral (3) iets doen voor een ander!
 

daarna...
Na het vormen  worden er allerlei activiteiten aangeboden. Sommige daarvan zijn voor de gezelligheid, andere graven wat dieper. De leiding daarover heeft de jongeren- pastor Marcel Mollink
  
   
DEKENALE VORMELINGENDAG
    

Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /home/parochie/domains/parochie-voerendaal.nl/public_html/images/vormseldekenaat09
 
De vormelingen van het dekenaat hebben een spel-avond in Voerendaal.