Twee negentiende eeuwse kerkramen werden onlangs van nieuw lood voorzien. Dat gebeurde ook met de vijf bovenstaande ramen in de absis. Ze zijn gemaakt in Linz, Oostenrijk Joseph Raukamp, toen in de twintiger jaren de kerk door Jan Stuyt werd uitgebreid. Stuyt tekende ook een aantal woningen, waaronder die van het Laurentiusplein. Het dorp breidde sterk uit door de opkomende mijnindustrie. Het hoofdaltaar met deze vijf ramen erboven zijn een bijzonder staaltje Jugendstil.
 

DOMINICUS DE OUDSTE
Deze onlangs geres-taureerde ramen uit het einde van de negentiende eeuw sierden het schip van de kerk voordat Stuyt de uitbreiding realiseerde. Het zijn de oudste ramen, gemaakt door de ge-broeders Sodekamp van het Geuer-atelier te Jutphaas, Utrecht. De heilige Dominicus (Dominicanen werden de 'honden van de Heer' genoemd) ontvangt van Maria de rozenkrans. Aan de Noordzijde van het priesterkoor is te zien de verschijning van het H.Hart aan Margaretha Alacoque.
HARTEN

MONSTRANSOUD

 ZILVEREN MONSTRANS
Deze rijk versierde monstrans uit de 15 eeuw is een cilinder, overhuifd door een opengewerkt zeskantig baldakijn, bekroond door een zeshoekige toren. Aan de voorzijde bevinden zich in een overhuifd nisje een ridder (St. Michael) met staf en lans, de H. Laurentius; in de kop een calvarie-groepje.

STRALEN MONSTRANS
Het oog is omringd door vergulde schelpvormige versieringen op een zilveren wolkachtige achtergrond met de symbolen van de vier evangelisten en de eucharistische symbolen. Uit de achtergrond schieten 17 vergulde stralen. Bovenop bevinden zich twee zilveren kronen. De voet is ovaal. De hoogte is 72 cm. Datering: 18e eeuw.

 

MONSTRANS

staakmadonnaolv

STAAKMADONNA
(links) Dit Mariabeeld met het kind Jezus stamt uit het begin van de 19de eeuw. Het is een 'staakmadonna', hoofden en handen zijn van hout gemaakt; het kleed is van oud kazuifel.
 

MARIA ONBEVLEKTE
ONTVANGENIS

In het linkerzijaltaar staat een beeld uit 1650 van Maria als de vrouw uit de Apocalyps, staand op een maansikkel, bedreigd door de draak. Het kind op haar arm doorsteekt het monster met de kruisstaf.Diverse deurknoppen van het
oude portaal zijn gemaakt
door Gene Eggen.

Hier is Jezus de deur die
opengaat 
naar het Leven.


Paus Leo IX komt de 
Voerendaalse Laurentiuskerk
inzegenen.

 

De 5 ramen in de absis (zie ook hierboven) werden geplaatst toen de architect Stuyt de kerk van een uitbreiding voorzag in romaanse stijl en in Kundersteen.
Een reliekschrijn uit 1700 vermeldt
"Cornelius", maar de afbeelding duidt
eerder op Hubertus (mijter i.p.v. tiara).
Pastoor Habets had deze meegebracht van de zolder van de Cellenbroederskapel in Maasticht in het begin van de 20ste eeuw.


   
Het avondmaal komt van de
communie-banken van Stuyt.
Daarvan zijn altaren gemaakt. 
Deze "dovenbiechtstoel" uit 1775 draagt een versiering van Louis XV   Uit de 15de eeuw stamt de "aqua-manile" voor de handwassing.


 
  
De kruisweg is te danken aan pater Kooymans uit Wittem (1846).


 

Vier schilderijen in de oorspronkelijke rococolijst zijn van de schilder en dichter Jansen uit Aken (1758-1834) wiens vader uit Voerendaal kwam. Hier ziet u Maria die de slang vertrapt en Jozef met kind, verder de H.Laurentius en Sebastianus. In 2022 werden de
schilderijen gerestaureerd (SRAL Maastricht).

 

statie01
statie02
statie03
statie04
statie05
statie06
statie07
statie08
statie09
statie10
statie11
statie12
statie13
statie14

  
   

 

 
Laurentius was onder
paus Sixtus als diaken belast met het toezicht
op de armenkas.
Keizer Valerianus laat
hem gevangen nemen
en beveelt hem de
schatten binnen 3
dagen over te dragen.

Laurentius verdeelt het vermogen van de kerk onder de armen van Rome. Met een menigte bedelaars en zieken gaat hij naar de keizer en presenteert hen als de  'schatten van de kerk.' Laurentius wordt gegeseld en op een gloeiend rooster gelegd. Hij sterft op 10 augustus 258.Beeld op zij-altaar uit XVIIde eeuw
Hij is de patroon van allen die met vuur werken: bakkers, brouwers en brandweerlieden. Bovendien is hij patroon van de bibliothecarissen, advocaten en boekhouders
De ramen in het bakstenen schip (ca 1920) worden gerestaureerd door de "Vrienden van de Laurentius".
Beeld in Laurentiushome, XVIde eeuw (?)

kruisdoopkapel

Octavia Molea schilderde de achter-glas-schilderijen
van het altaar in Kunrade. Hiervan is de nieuwe
kroonluchter boven het altaar gemaakt.
Ze vertellen onder meer de parabels uit Lukasevangelie (zie onderaan).
Het grote centrale paneel wordt onderdeel van het nieuwe altaar.

De kruisweg van Octavia komt te hangen tegen de achterwand van de rechtster dwarsbeuk.
(zie hieronder) 
DOOPKAPEL

doopvond en kind

De doopvont is vervaardigd van Namense hardsteen. Op de hoeken bevinden zich vier monsterkoppen; op de kuipwand zijn viervoetige dieren afgebeeld. De vont dateert uit de 13de eeuw. Het deksel werd in 1960 gemaakt.
In de doopkapel bevindt zich een altaarsteen. Deze kan afkomstig zijn van een altaar uit de in 1049 gewijde kerk. Op het glad gepolijste, thans verweerd bovenvlak bevinden zich vijf primitief uitgekapte kruisjes van 6 cm. Het ondervlak vertoont een uitholling om een relikwie te bewaren.

Het kruis (eind 19de eeuw) uit de doopkapel staat na een grondige restauratie thans midden op het priesterkoor. Voor de wereldoorlog heeft het aan de buitenmuur nabij de kerkingang gehangen. 
Het triomfkruis krijgt een plek in de doopkapel.

Op een oude altaarsteen (uit de kerk die Leo IX had ingezegend?), die thans ingemetseld is in de muur van de toren, staat 'staakmadonna'. Deze wordt op gezette tijden van nieuwe kleding voorzien sinds een missie in de negentiende eeuw.

 


 
    klankbeeld kruisweg Kunrade       


 

page0001
page0002
page0003
page0004
page0005
page0006
page0007
page0008
page0009
page0010
page0011
page0012
page0013
page0014
page0015
page0016
page0017
page0018
page0019
page0020
page0021
page0022
page0023
page0024
page0025
page0026
01/26 
start stop bwd fwdDe Parochie bewaart ook prachtige vaandels en oude liturgische gewaden. Hiernaast een boduursel van de zusters van Simpelveld op een parament ter herdenking van Laurentius.
Links:
een madonna uit de 17de eeuw.


Hieronder: 
drie beelden uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Ze komen te staan op de hoeken van het trancept, rondom het nieuwe altaar. Ooit waren ze gepolychromeerd. Ze zijn vervaadigd door Houtermans, een schrijner bij Cuypers in Roermond, afkomstig uit Kunrade.