PAROCHIE
H. LAURENTIUS VOERENDAAL

De kerk
De kerk is gelegen aan het Kerkplein 37, 6367 EN, Voerendaal.


Kerkhof
Achter de kerk liggen het r.k. Kerkhof en de algemene begraafplaats evenals een mortuarium.

 

Pastorie
Diagonaal tegenover de kerktoren ligt de oude pastorie. Pastoor H.Brouwers woont echter op Kapelhof 1, 6367 SX, Voerendaal, 045 575 0128.
 

Sacristie
In de sacristie is een telefoon: 575 0583.

 

Laurentiushome en parochiekantoor
Naast de oude pastorie ligt het Laurentiushome en het parochiekantoor. Het kantoor is geopend op maandag- en vrijdagmiddag tussen 14 en 15:30 uur. U vindt daar de parochieassistent de heer J.Gulpen.
Op dinsdag en woensdagmiddag zijn er tussen 14 en 15.30 uur gastvrouwen en gastheren aanwezig in de kerk om u verder te helpen.

 

Kerkbestuur
Postadres van het kerkbestuur is: Kerkbestuur Voerendaal, Kerkplein 2a, 6367 ER, Voerendaal.
[email protected]

Koster, organist

De kostersgroep wordt geleid door de parochieassistent dhr John Gulpen 06 505 44 105. [email protected]
Organist is mevrouw Anja Hendrikx. Haar e-mailadres: [email protected]


Caritas / Diakonie
Mevrouw M.Beckers,Cortenbacherdreef 4 6367GG Voerendaal, 045-5748021 - marijckebeckers(a)kpnmail.nl   NB (a)[email protected],
organiseert en coordineert hulpvragen van allerlei aard.

Begraafplaatsen
Er zijn in de dorpskern Voerendaal drie begraafplaatsen. De grootste valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Het ligt aan het Kerkplein. Daartegenaan en achter de kerk ligt de r.k. begraafplaats. Hier is nog enige plaats voor nieuwe graven, er is een 'urnengraf' gebouwd. Voor kwesties omtrent graven op de r.k. begraafplaats wende men zich tot de heer R.J.H. Gulikers, Parallelweg 21, 6367 XZ Voerendaal, 06-53382872 

Tenslotte ligt er een klein kerkhof in de buurt van de kerk van Kunrade. Er loopt een opheffingsprocedure. Vanaf 2010 kunnen er geen bijzettingen meer worden gedaan. Zaken betreffende dit kerkhof lopen via mevrouw L.Huveneers, Winthagen 2, 6367GX Voerendaal, 045-5751408

E-MAIL

Het e-mailadres van pastoor H.Brouwers is hbrouwers(a)ziggo.nl
Dat van de assistent: johngulpen(a)wxs.nl
        Let op: (a) staat voor het apestaartje!

Meer adressen vindt u onder 'Pastores', 'Kerkbestuur' en 'Werkgroepen'