Gemengd Koor
Jubilate Deo
Voerendaal

FUSIE
De fusie van de beide kerkkoren, Kerkkoor Kunrade en Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Caecilia, is een feit. Sinds oktober 2016 is er al een intensieve samenwerking geweest tussen beide kerkkoren. We hebben gezamenlijk gerepeteerd en uitvoeringen gegeven. En er zijn verscheidenen gezamenlijke algemene ledenvergaderingen geweest. Dit alles met de bedoeling om samen verder te gaan.
Op 20 april 2017 is bij beide koren een algemene ledenvergadering gehouden, waarin het koor werd opgeheven. Aansluitend is in het Home de oprichtingsvergadering geweest van het nieuwe koor. Deze werd geleid door een onafhankelijke voorzitter, mevrouw Alice Frijns.
De statuten van het nieuwe koor werden bij acclamatie goedgekeurd, evenals het huishoudelijk reglement. Daarna was er een schriftelijke bestuursverkiezing, en ook werd er schriftelijk een voorzitter gekozen. Vanaf 20 april 2017 is er nu dus een nieuw, groot koor. En de naam is: Gemengd Koor Jubilate Deo Voerendaal.


JO VERHEGGEN
⁎ 1931        2019

Op hoge leeftijd is Jo op 11 september 2019 van ons heengegaan. Hij was een bijzonder mens.
Na zijn vervroegd pensioen werd Jo op 57-jarige leeftijd in 1988 als organist aangesteld in de parochie Kunrade, later door een parochiefusie aangesteld in de parochie Laurentius te Voerendaal. Hij heeft hier 31 jaar voortreffelijk mogen functioneren.
Zijn inzet voor de orgelmuziek in concerten en in kerkdiensten was enorm groot. Als grondlegger van de Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg wist hij de limburgse orgelwereld landelijke bekendheid te geven, en daarmee ook de limburgse organisten onder de aandacht te brengen. Tot op hoge leeftijd had hij de discipline en het plezier om dagelijks op het Kunraadse orgel te studeren.
Als organist had hij een speciale voorliefde voor Bach. Het is dan ook niet vreemd dat hij voor wat betreft zijn uitvaart maar één echte wens had: Bach's Koraal uit Cantate 192 'Nun danket alle Gott'.
Jo stelde weinig eisen en wist als geen ander overal iets positiefs te vinden.
Deze eigenschap zorgde ervoor dat hij behalve als organist en muzikaal steunpilaar van het begrafeniskoor ook zijn sporen verdiende als diplomaat tijdens de diverse vergaderingen.
Met zijn overwogen bewoordingen, geflankeerd door een rustige uitstraling, wist hij diverse keren overtuiging te doen overkomen.
Tot op het laatst heeft hij zich ingezet voor het behoud van het kerkorgel van Kunrade.
Uiteindelijk gaat dit orgel een mooie plek krijgen in de Laurentiuskerk. Jammer dat Jo dit zelf niet meer kan meemaken.
Het overlijden van Jo heeft voor een grote leegte gezorgd; reken maar dat voor zijn herinnering een speciaal plekje in onze harten gereserveerd is. Jo bedankt!!!

 

GESCHIEDENIS
HIER leest u over de fusiepartner, het Sint Ceciliakoor van de Laurentiusparochie
en
HIER over de fusiepartner het kerkkoorvan Kunrade...!


 

BESTUUR

Voorzitter: Hub Visschers   -   [email protected]
Secretaris: Tilly Essers   -   [email protected]    -   06-29973679   -   Pyrostraat 8, 6367 CP, Voerendaal
Penningmeester: Liesbeth Molan   -   [email protected]
Lid: Johan Gooiker   -   [email protected]
Lid: Aaltje Reuver   -   [email protected]