pagina 31Dit verhaal uit het evangelie van Lukas (hoofdstuk 17)
zullen we ook in de Communiedienst vertellen!


DANK JE WEL!!

'QUARANTAINE'

LOCKDOWN
De kinderen hebben allerlei herinneringen aan de 'lockdown'.
Wellicht helpen die om iets te begrijpen van het isolement
waarin melaatsen verkeerden.
Ze zwierven in kolonies rond en moesten hun aanwezigheid kenbaar maken met een bel.
Gezonde mensen konden zich dan uit de buurt houden

MELAATSHEID / LEPRA
Melaatsheid (verbastering van Maladi en Lazare", ziekte van Lazarus)
tegenwoordig spreken we van Lepra (uit het Latijn)
De Bijbelvertaling spreekt tegenwoordig van huid-vraat, een nieuw ontworpen woord
dat een letterlijke vertaling is van het het hebreeuws.
De medische wetenschap was nog niet zover dat men onderscheid maakte tussen huidaandoeningen.

ZIEKTE

Lepra is een besmettelijke bacteriële huid- en zenuwziekte.
Complicaties veroorzaken verdere schade aan zenuwen,

hetgeen kan leiden tot handicaps en verminkingen.
In veel gevallen ontstaat er een gevoelloosheid aan de voeten,

met het gevolg dat veel patienten ontstekingen krijgen en hun voet kunnen verliezen.
De bacterie wordt via de lucht van mens tot mens overgedragen.
Besmetting treedt op via ademhaling, 
hoesten en niezen.
Circa 80% van de mensen zijn van nature resistent tegen de bacterie

en zullen dus na besmetting de ziekte niet ontwikkelen. 
Bij het begin van de 21e eeuw schatte de WHO het aantal leprapatiënten wereldwijd op 600.000.
De meeste nieuwe leprapatiënten worden gediagnosticeerd in India, Brazilië en Indonesië. 
 

BIJBEL
De priesters in de tempel van Jeruzalem konden vaststellen of iemand van Lepra was genezen,
en zich dus weer in de gemeenschap mocht begeven.

SAMARITAAN
Sommige kinderen vinden het misschien interessant dat de man die terugkomt
om Jezus voor zijn genezing te bedanken, uitgerekend een Samaritaan is (zie werkboek pargina 15).
Er bestond een eeuwenlange vijandschap tussen Jeruzalem en Samaria.
Dit hield o.a. in dat een Samaritaan niet in de tempel mocht komen.
Begrijpelijk dat juist hij zich onderweg naar Jeruzalem omdraait en naar Jezus teruggaat.


DANKBAARHEID
De kern van het verhaal is echter de dankbaarheid.
Mensen die dankbaarheid voelen over hun gezondheid,
over de zon die schijnt en de regen die vruchtbaarheid geeft,
over de vogels die zingen en mensen die hen groeten op straat,
die genieten dubbel van het leven.
Ga eens na met uw kind:
hoeveel redenen hebben we om dankbaar te zijn?