(pagina 17)

 
Verhaal voor de kinderen
(vertel het zo, dat ze niet direct doorhebben dat het een bijbelverhaal is!)
 
Vorig jaar stond een interessant bericht in de krant.
Een boer in Drente had twee zoons.
De oudste heette Eric. De jongste Paul.
Er was veel werk op de boerderij. De boer stond om half zes al op,
dan moesten 60 koeien gemolken worden,
de varkens en kippen moesten eten krijgen...
Gelukkig hielp Eric goed mee.
Maar Paul was een beetje lui. Hij was laat naar bed gegaan
en had ‘s avonds in een cafeetje lang limonade zitten drinken.
Als de wekker afging draaide hij zich nog eens lekker om.
Je begrijpt dat was elke dag ruzie in huis!
Op zekere dag brachten de vrienden van Paul hem op een idee:
vraag eens aan je vader of hij je niet nu al de erfenis kan geven?
 
(uitleg geven: wat is een erfenis!!)

Dus ging Paul naar zijn vader. ‘Pappa, als je mu nu al vast de erfenis geeft,
dan hoef ik later niks meer, en dan kan ik zelf een winkeltje beginnen ergens.’
Eerst was vader woedend, maar later dacht hij:
laat hem maar eens proberen. Misschien leert hij wel om zijn zaakjes op orde te krijgen.
En zo vertrok Paul met een volle rugzak en een half miljoen gulden 
een week later de wijde wereld in.
Paul ging eerst naar Zuid-Amerika, leefde in een duur hotel aan het strand,
vierde elke nacht feest en vloog daarna naar Australië en Nieuw Zeeland.
Hij amuseerde zich kostelijk en wilde naar India.
En toen stond ineens de directeur van het hotel voor zijn deur.
Hij wilde de rekening betaald krijgen.
Paul belde de bank en ontdekte dat al zijn geld op was. Een half miljoen!
Hij probeerde werk te vinden.
Maar niemand had iemand nodig. 
Hij bood aan in een hotel om gratis in de keuken te werken.
Hij dacht: dan kan ik tenminste de borden aflikken!
Zo’n honger had hij. Tenslotte dacht hij: ik schrijf een brief naar huis.
De hoteldirecteur gaf hem een postzegel en Paul schreef:
 
Waarde Pa
(‘lieve pappa’ durfde hij niet te schrijven!)
ik verdien het niet dat ik uw zoon ben.
Maar kan ik misschien knecht worden op de boerderij van jou en Eric?
Al het geld is op en ik heb niks meer!
 
En dan de handtekening: Paul
 
In Drente had vader al maandenlang elke ochtend buiten aan de deur gestaan
om uit te kijken naar zijn zoon of misschien een brief of een kaartje.
Maar hij had geen enkel bericht gekregen.
Zou hij nog leven? Zou hij het druk hebben met een nieuwe winkel?
Zou hij ziek zijn.
Op die ochtend zag hij de postbode aankomen.
Hij zag hem lachen en zwaaien. Zou hij een kaart van Paul bij zich hebben.
Even later stond vader met de brief van Paul in zijn hand.
Hij scheurde hem zenuwachtig open.
En las:
 
Waarde Pa
ik verdien het niet dat ik uw zoon ben.
Maar kan ik misschien knecht worden op de boerderij van jou en Eric?
Al het geld is op en ik heb niks meer!
 
Vader liep met grote passen naar zijn bureau.
Hij overlegde even met moeder.
Pakte een pen
en begon te schrijven:
 
...................................................


 
Hier krijgt de communicant de rol van vader of moeder.
Hij schrijft een brief terug.
 
Mag Paul komen?
Moet hij iets beloven?
Hoe komt hij thuis?
Wat vindt Erik ervan?
Deze vragen zijn hulpmiddelen.
Laat het kind eerst zelf erover denken!
 
 
 
Vertel tenslotte dat het verhaal niet in de krant stond, maar in de bijbel
en lees het verhaal zoals Jezus het gemaakt had!
God is als een vader.
Hij is er voor AL zijn kinderen,
waar ze ook wonen, hoe ze ook praten, wat ze ook hebben gedaan!


        VERWERKING              

GOD.....?!
 
God heeft de hele werkelijkheid gewild.
Hij staat boven alles en iedereen.
Daarom kunnen we Hem niet begrijpen! Zelfs niet een beetje.


God is groter dan alles wat er is...! De Joden gaven hem aan met 4 letter JWHW
die ze uit eerbied nooit uitspraken (behalve de hogepriester een keer per jaar!)
Als de naam in een tekst voorkwam zeiden de 'de vier letters', de onnoembare' of 'de Eeuwige'
Lees de tekst van rechts naar links


 
Een mens kan een mier bestuderen.
Hoeveel soorten er zijn, wat hij lekker vindt, hoe hij ‘s nachts gaat slapen
en of zij eieren legt... Hij kan ze uitroeien of beschermen...


 
Een mierenkolonie bestaat uit één of enkele koninginnen, werksters en soms jonge mannetjes. Er zijn verkenners, voedselverzamelaars, nest-onderhouders, kinderverzorgsters en soldaten. Er zijn ongeveer 12.000 soorten beschreven. 
Mieren hebben, net als de meeste andere insecten, voelsprieten op hun kop, die hun voornaamste zintuig vormen, en waarmee ze kunnen ruiken en voelen. Een voedselverzamelaar, die voedsel vindt, laat een spoor op de grond achter. 
 
MAAR
een mier kan niet een mens begrijpen. Hij heeft er geen idee van 
wat een spannende film is, wat angst voor spoken is, wat vakantie is
en al zeker niet wat de eerste communie is.
 
            EEN MENS KAN EEN MIER BEGRIJPEN
MAAR EEN MIER NIET EEN MENS!!
.... EN EEN MENS NIET GOD!             
 
Sommige dieren kunnen ons een beetje begrijpen
omdat ze dichter bij ons staan: honden bv!!
Wie kan jou een beetje begrijpen en wie helemaal niet?

 
 
 

 Als je nou toch iets over God wil weten:
bijvoorbeeld: moet ik bang zijn voor dit heelal?
Kan het mij kwaad doen? Moet ik bang zijn om dood te gaan?
Maakt het iets uit of ik goed leef of slecht?
Wat gebeurt er als iemand sterft?
 
Als ik nou toch iets wil weten van God....
 
Idee van Jezus:
Dan denk maar aan je vader of aan je moeder:
die hebben jou het leven gegeven...,
daar kun je altijd bij thuiskomen....,
die vergeven je altijd opnieuw...
DUS: WE WETEN NIETS VAN GOD
MAAR WE KUNNEN HEM VERTROUWEN!
 
God woont in de liefde!
 
En toen vertelde Jezus een verhaal:
 
VERHAAL VAN DE VERLOREN ZOON....
(Je kunt het vinden in je werkboek! Begrijp je de strip hieronder?)


01klein
02klein
03klein
04klein
05klein
06klein
07klein
08klein
09klein
10klein
11klein
01/11 
start stop bwd fwd
               HET GEBED VAN JEZUS:           
                           ONZE VADER...                 
 
Jezus was onderweg naar Jeruzalem. Het was gevaarlijk in de stad.
Onderweg trok Jezus zich terug om te bidden.
Hij ging op een berg zitten. Hij werd stil en ademde rustig.
Hij deed de ogen dicht en voelde zich één met alles wat er was en met God.

Jezus bad niet:
Geef me een zwaard!
Laat de romeinen doodgaan!
Haal me uit deze stad!
Niet ikke..., ikke..., ikke...,
 
maar:
Vader, pappa,
uw wil moet gebeuren
uw naam moet tellen
uw rijk zal komen
(dus drie keer: niet wat 'IK wil' maar wat 'God wil'....
en dan drie voorbeeldjes van wat God wil)
brood voor iedereen
vergiffenis voor iedereen
het kwaad mag niet winnen!


 
Ken je het gebed?
Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw Rijk kome
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld zoals ook wij
aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Amen!

(‘Amen’ betekent ‘oké’.)