... na de fusie...

HISTORIE
  
 
JUBILEUM
Het gemengd kerkelijk zangkoor Kunrade vierde in 2008 zijn 50-jarig bestaan.
  
Periode Schmeits 1958-1970
Genoemd naar de toenmalige dirigent is de periode van het mannenkoor Pius X dat opgericht werd bij de vorming van het Rectoraat Kunrade, hoe en waaromhet koor aan deze beschermheilige kwam is mij onduidelijk. Hoogtepunt uit deze periode is de wijding van de nieuwe parochie kerk en het verheven worden tot parochie. Verder vierde Pastoor Mohr zijn 25 jarig jubileum priesterfeest.
 
 
  

  
Periode Cremers 1970-1977

Genoemd naar de toenmalige dirigent Twan Cremers. Hoogtepunten uit deze periode zijn het uitbreiden van het koor tot een gemengd koor en het uitvoeren van de krönungsmesse van W.A. Mozart. In die tijd had het koor zijn grootste ledental namelijk 80 leden. In die tijd werd ook gestart met een wereldlijk repertoire.


Periode Jo Jennekens 1978 - nu
Hoogtepunten tot nu toe in deze periode zijn het 25 en 30 jarig bestaansfeest van parochie en kerkkoor en het 25 jarig en 40 jarig priester jubileum van Pastor H. Brouwers en het 40 jarig bestaansfeest. Het koor telt op dit moment 38 zingende leden.
{loadposition}
  
Sfeer

Het samen musiceren moet dan ook gebeuren in een ontspannen sfeer. Te hoog willen scoren kan en zal op den duur belastend gaan werken. Met alle gevolgen van dien! Wie van MUZIEK houdt (en dan speciaal de vocale muziek), kan een ruim repertoire beluisteren op de CD, die het Kerkkoor Kunrade op 17 januari 1998 heeft opgenomen. Dit repertoire varieert van zuiver kerkelijk tot wereldlijke muziek, van oude tot moderne muziek.
 
Gregoriaans
Vanaf 1958 is een van de oudste taken van de mannen uit het koor om de gregoriaanse gezangen te verzorgen op iedere zondagmorgen. Tot op de dag van vandaag gebeurt dit nog steeds door een vaste groep van mannen de "Gregoriaanse Schola" van Kunrade. Deze schola is al meerdere malen te beluisteren geweest op Radio L1
. In 2002 zijn de Schola van Voerendaal en de Schola van Kunrade samen gegaan, daardoor heeft de schola weer een acceptabele aantal leden gekregen. Dit is de kwaliteit alleen maar ten goede gekomen. Ook mede daardoor is de vraag voor een optreden toegenomen. Ons laatste hoogtepunt: op zondag 17 februari 2008 werd de eucharistieviering uitgezonden door de KRO en opgeluisterd door de Schola Gregorianus Kunrade-Voerendaal.
 
CECILIAFEEST KERKKOOR KUNRADE
 

CECILIAFEEST 2011
Ook het kerkelijk zangkoor van Kunrade vierde Cecilia met het Kundesj Kwatsj Kwartet.

 
Onderstaande filmpjes zijn uit 2009!