RELIGIEUZE DANS
U kunt  HIER 
  nog eens kijken naar de religieuze dans die Ineke Huisman liet zien aansluitend aan de Eucharistieviering van 19 maart, waarin het altaar was ingezegend.  VASTENACTIE
       “Awat en Ajak doorstonden een oorlog
       en helpen elkaar te overleven”.

Ajak en haar kinderen zijn blij en dankbaar voor de hulp en steun van Awut (2)
VASTENACTIE
Vrouwen worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes
Wereldwijd worden mensen gedwongen om hun huis te verlaten door oorlog, natuurrampen of grondonteigening.  Oorlogsvluchtelingen uit Soedan -  met name vrouwen en kinderen - zoeken hun heil in het arme buurland Kenia. In de stad Mombassa ondersteunen de paters Spiritijnen  armen en ontheemden. Zij geven onderwijs in alternatieve vormen van landbouw op ecologische basis om zo in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Onze parochie wil de aanleg van de ecologische modelboerderij mee bekostigen. Daarvoor is een bedrag van 15.515 euro nodig.
Uw bijdrage is van harte welkom. U kunt uw envelop met bijdrage in de collectebus in de doopkapel stoppen of in het weekend in het collectemandje leggen.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrekeningnummer NL46 RABO 0125931611 t.n.v. Missionaire Werkgroep Kerkbestuur.
 


GEZINSMIS PALMZONDAG 
Klik op de link voor meer info en aanmelding

Opgeven Palmpasen 2023 

PER 1 JANUARI

Administrator is pastoor W.van Dijck (Hoensbroek) totdat de nieuwe pastoor is benoemd. Met liturgische en pastorale vragen zoals, huis/ziekenbezoek,dopen, uitvaart, misintenties en kerkhofzaken kunt terecht bij de assistent de heer John Gulpen: 06 505 44 105. email:[email protected]  Voor overige parochiezaken kunt zich tot de secretaris wenden, de heer Jo Vliex. Mailadres [email protected] Of 045-5751558.  

DIENSTEN
 ma 27 mrt.19.00u h.mis 
 za 1 apr.17.30u h.mis 
 zo 2 apr mrt.10:30u gezinsmis met Tutta Musica                
 
 
  HIER   ziet u alle foto's over de bouw.

               KINDERKERK :    facebook


DIENSTEN OP INTERNET
     19 feb      10:30 7de d.h. jaar
     26 feb   10:30 1ste 40dagentijd
      5 mrt 10:30  2de 40dagentijd
     12 mrt 10:30 3de 40dagentijd 
     19 mrt 10:30  h.Mis, altaarzegening
     26 mrt 10:30 5de 40dagentijd 
      2  apr   10:30 palmzondag
      9  apr  10:30  pasen
     16 apr   10:30 beloken pasen 
 klik op bovenstaande dagen, en u wordt  met de Laurentiuskerk verbonden. 

 

      
jos05
jos06
jos07
jos08
foto's: Jos Pluijmen