pagina 31'RIJK VAN GOD'

Jezus vergelijkt het Rijk van God graag met een zaadje.
 
Het 'rijk van God', dat is de wereld zoals God hem heeft bedoeld.
Een wereld waarover wij slechts kunnen dromen!
Waar alle mensen in vrede leven en ervoor zorgen
dat iedereen genoeg te eten en te drinken heeft.
Een wereld waar de liefde regeert en niet de angst en de haar.

'ZAADJE'
 
Die 'wereld volgens God' lijkt op een zaadje,
omdat het meestal heel klein begint.

 
Heb je wel eens een zaadje gezaaid?
Wat groeide daar uit?
Hoe lang duurde het?
Hoe klein was dat zaadje?

Als iemand iets doet wat goed is,
dan gaat dat vanzelf groeien. Als een zaadje.

 
Je kunt erop vertrouwen dat dit vanzelf gaat. 
Bijvoorbeeld:
Marieke haalt een stuk chocola uit haar lunchbox en geeft het aan Elze.
Elze wordt daar blij van en huppelt zingend naar huis.
Mevrouw Pieters werkt in haar voortuintje en ziet de vrolijke Elze.
'Wil je iets voor me doen?', vraagt ze.
Even later gooit Elze een kaartje van mevrouw Pieters in de brievenbus. 
Vijf dagen later komt het kaartje aan in Brussel.
Daar....
        Kun je aan deze ktting van kleine goede daden
        nog een paar schakeltjes toevoegen...?


 
Dus als je ziet dat er maar weinig liefde is, bijvoorbeeld in een land waar oorlog is,
dan moet je niet terugschrikken. Het goed groeit vanzelf, ook als het klein is.
Het zaadje zoekt zelf de weg naar het licht.
Net als een zonnebloempit.

 
Wie wordt trouwens groter:
jij of de zonnebloem?