De genoemde datums laten het moment van publicatie zien, 
De datum waarop de preek gehouden is ligt gewoonlijk een week later

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT IN HET JAAR 2001
© Harrie Brouwers, Voerendaal 2001

BOETE EN VERGEVING

Deze zondag is er geen preek.
Wel is er extra aandacht voor een bede van schuld en vergeving.
Hiervoor wordt na het evangelie de tijd genomen.
Als verzoeningsgebaar worden de mensen uitgenodigd naar voren te komen.
Tijdens een handoplegging wordt gezegd:
'God maakt met u een nieuw begin!"


INLEIDING
Op deze zondag voor kerstmis willen we ons bekeren,
onze schuld belijden en bidden om Gods barmhartigheid.
We zullen dat gewetensonderzoek straks doen aan de hand van het evangelie.
Daarin staat de heilige Jozef centraal.
In de geschiedenis is het nog niet zo lang
dat Jozef een ereplaat kreeg.
Eingelijk pas in de tweede halft van de negentiende eeuw.
De kerk zocht eigen antwoorden op de grote sociale vraagstukken.
Ze ontdekte opnieuw de waarde van de arbeid en de arbeider.
Ze herontdekte Jozef.
Vandaag, met Kerstmis in zicht, wijst die ons de weg.

NA HET EVANGELIE:
Laten we Jozef tot voorbeeld nemen bij een gewetensonderzoek.

Jozef was rechtvaardig,
zo rechtvaardig als een mens maar kan zijn:
hij zocht niet zijn eigen recht.
Hij had het geluk van Maria op het oog.
Moge ons gevoel voor rechtvaardigheid ook zo zijn:
dat wij de rechten van de ander in het oog houden;
dat we niet op onze strepen staan;
dat we ook van wijken weten.
Moge ons gevoel voor rechtvaardigheid zo groot zijn
dat we zorg hebben voor alln op aarde
die niet tot hun recht komen... Laat ons bidden...
HEER ONZE HEER ONTFERM U OVER ONS

Jozef was trouw.
Hij kon over zijn gekrenktheid heen stappen.
Hij liet zich niet leiden door afgunst en achterdocht.
Zijn liefde was helemaal gericht op het geluk van zijn vrouw.
Moge onze trouw ook zo sterk zijn,
jegens onze levenspartner..., onze vrienden...,
kinderen..., ouders..., en zoveel anderen... Laat ons bidden...
HEER ONZE HEER ONTFERM U OVER ONS

Jozef was bezorgd.
Hij nam de zorg om Maria en haar kind op zich.
Hij zocht en vond zijn geluk
in wat hij voor hen kon betekenen.
Moge ook onze arbeid en inzet
ten goede komen aan anderen.
Dat wij ons het lot aantrekken van huisgenoten,
van buren en bekenden,
ja dat we ook meeleven met mensen in den vreemden... Laat ons bidden...
ONZE HEER ONTFERM U OVER ONS HEER

Jozef was gelovig.
Hij leefde in de verwachting van Gods koninkrijk,
hij zag uit naar een wereld die door liefde wordt geleid
en die door de vrede is aangeraakt.
Moge ook wij hopen en bidden.
En dat wij werken aan een aarde
waarop het recht zegeviert
en die geraakt is door Gods vrede.... Laat ons bidden...
ONZE HEER ONTFERM U OVER ONS HEER