De genoemde datums laten het moment van publicatie zien, 
De datum waarop de preek gehouden is ligt gewoonlijk een week later

EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 2002
© Ad Blijlevens, Heerlen 200

ER ZIJN GEEN GRENZEN

BIJBELTEKSTEN ZIJN SOMS VERWARREND
Als je de bijbel wilt uitleggen, moet je voorzichtig zijn. Want voordat je het weet, heb je er iets op gesmeerd wat jij toevallig lekker vindt of heb je weggemoffeld wat je niet fijn vindt.
Ongehoord is het bv. hoe soms bijbelteksten uit hun verband worden gerukt en een eigen leven gaan leiden. Bijbelteksten die worden gebruikt voor het eigen gelijk. Eerst wat beweren en daarna vlug er wat bijbelteksten bij zoeken.
Soms wordt de bijbel gebruikt om mensen om de oren te slaan. U kent wel zulke teksten, zoals: 'Wat God verbonden heeft, zal de mens niet scheiden'. Slechts weinigen proberen zo'n uitspraak te verstaan in zijn context. Vaak proberen wij de bijbel op onze eigen maat te snijden. Zo zijn er mensen die nogal wat moeite hebben met het evangelie van vandaag. Stel je voor: de jood Jezus die over de heidenen spreekt als over 'de honden'. Jezus gebruikt hier een scheldwoord dat in die dagen door joden werd gebruikt om aan te geven dat men niet veel ophad met mensen die niet geloofden zoals zij.
Natuurlijk moeten wij wel degelijk oppassen voor discriminatie! Maar wie Jezus volgt hoeft niet zomaar iedereen kritiekloos in zijn armen te sluiten. Een afwachtende, maar ook nieuwsgierige en peilende houding is op den duur vaak veel vruchtbaarder dan die tot niets verplichtende mentaliteit van 'ouwejongens, krentenbrood' of de uitspraak 'Uiteindelijk zijn wij toch allemaal hetzelfde. Misschien kunnen wij ons moeilijk voorstellen dat Jezus z6 menselijk is geweest. Des te meer is het de moeite waard om bij dit evangelieverhaal stil te staan.

DE AANHOUDSTER WINT
Wegens moeilijkheden verlaat Jezus Galilea en gaat Hij naar het gebied van de Libanon. Een zogeheten heidense vrouw loopt Hem achterna. Haar dochter is ziek, en zij hoopt dat Jezus haar zal genezen. Het harde roepen hindert de leerlingen, en ook Jezus is er niet gelukkig mee.
Jezus doet alsof Hij haar niet hoort. Zij past niet in de voorstelling die Jezus heeft van zijn zending. Hij ziet zich als profeet die aan het volk van Isra~l het Evangelie moet verkondigen. Hij is gezonden voor de kinderen van Isra~l, en deze vrouw behoort niet tot dit volk. Zij moet maar teruggaan naar waar zij vandaan is gekomen.
Maar Jezus is toch niet zo gefixeerd op zijn levensidealen dat Hij de vrouw helemaal links laat liggen. Hij komt tot een gesprek met haar; en wat Hij hoort, brengt Wem tot verbazing. Hij is overweldigd door het gelovig vertrouwen van deze vrouw.
Zo'n gelovig vertrouwen had Hij in die heidense streek niet verwacht. Dan gaat er Jezus een licht op. Hij beseft dat Hij zijn reisroute moet veranderen', dat zijn zending verder reikt. Hij beseft dat Hij de grenzen die Hij tot nu toe heeft getrokken, moet overschrijden. De nood en het gelovig vertrouwen van deze vrouw brengen Jezus een stuk verder in zijn levensvisie. Dit is de manier waarop Jezus zijn levensopdracht vervult: trouw blijven aan zijn zending, en daarbij openstaan voor het nieuwe. Jezus gaat naar mensen toe, ook als het op het eerste gezicht niet past in zijn schema.

JEZUS LEERT ONS DE GRENZEN TE DOORBREKEN
Uit deze levenshouding van Jezus kunnen wij veel leren. Ook wij mogen ons levensplan niet absoluut afbakenen. Wij moeten openstaan en open blijven staan voor de tekenen van onze tijd, voor de nood van de mensen, om ze vrij te kunnen volgen. Niet op de laatste plaats als mensen niet in onze kraam passen, dienen wij oplettend en voorzichtig te zijn. Misschien heeft God ons dan iets te zeggen en wijst Hij ons nieuwe wegen en nieuwe plaatsen. Concrete voorbeelden kent iedereen zelf wel...
Het brood voor de kinderen van Israk leek niet bestemd te zijn voor 'de honden'. Maar de vrouw uit het heidendom speelt de bal terug en antwoordt: 'Maar de honden mogen in ieder geval eten van de kruimels die van de tafels vallen'. En die kruimels waren in de oudheid talrijk. Want wat je niet lustte werd onder de tafel gegooid, zoals groentehandelaren doen op de markt. En Jezus is verrast, heeft er niet van terug en vervult de verlangens van deze vrouw uit het heidendom. Hij is een uiterst belangrijke grens overgegaan. Zijn boodschap is bestemd voor heel de mensheid. Zo worden grenzen doorbroken. Voor ons een uitdaging!