OVERWEGING


We beginnen de veertigdagentijd. Een tijd om de werld te bevrijden.
De Vastenactie helpt daarbij. Deze staat in het teken van onderwijs aan jeugd en kinderen. Waarom dat nodig is vertelt het volgende verhaal. Ik las het op een site van Thomas, Belgische organisatie ten behoeve van het katholiek onderwijs. Het heet ‘De vier boterhammen’.

Stel je eens voor: een gedekte tafel. Er omheen zitten vier gasten. Erop liggen vier boterhammen. Eén gast is blank; hij vertegenwoordigt West-Europa en Noord-Amerika.
De tweede heeft een getinte huidskleur. Zij zit er voor de helft van de mensheid.
De zwarte vertegenwoordigt Afrika. De vierde vertegenwoordigt Latijns-Amerika, Zuid- en Midden-Amerika.
De blanke neemt een van de boterhammen en begint te eten. De anderen vinden dat niet echt beleefd, maar ze zeggen niets. Vervolgens neemt hij ook de tweede boterham, en eet die met smaak op. Verontwaardigde kijken de anderen toe hoe hij ook nog de derde boterham verorbert. Dan staat hij op en terwijl hij wegloopt zegt hij nog: ‘Smakelijk eten, samen!’ 
Zonder iets te zeggen delen de drie overgebleven gasten de laatste boterham met elkaar.

Wilt u de cijfers? 25% van de mensen verbruiken 75% van de goederen van deze wereld: dat zijn wij dus. Driekwart van de wereldbevolking verbruikt een kwart van alle goederen: dat zijn de anderen. Een blanke verbruikt dus negen maal zoveel als een niet-blanke. Elke blanke kost dus veel aan de mensheid. En het ergste is: wij weten het, zij weten het, en zij weten dat wij het weten...! Het wordt tijd dat we ons bekeren!
Laten wij bidden bij deze as, het teken van onze beperkingen en grenzen, dat God wat dood is tot leven wekt, en wie moedeloos zijn bezield met hoop en energie.
 
U hebt ons geschapen, God, uit het stof van de aarde.
Beziel ons dan opnieuw met de kracht van uw geest.
Richt ons, op wat werkelijk belangrijk is.
Beadem ons vandaag, zodat wij opstaan
en met uw hulp een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen
Daartoe zegen ik deze as: +