2019 - 4de zondag van de advent © Harrie Brouwers, VoerendaalVAN GOD EN VAN DE MENSEN....
Ik vertel het vaak bij een doopviering. In de vijftiger jaren, als er ergens in de straat een kindje was geboren, dan was het stoer voor een puber om te zeggen: ‘Die en die hebben een kindje gemaakt!’ Dat mocht niet van mijn moeder. Ze wees ons terecht. ‘Foei, kindjes maak je niet, kindjes krijg je!’ Ze leerde ons nette woorden en uitdrukkingen te gebruiken die niemand zouden shockeren! 
Het is natuurlijk allebei waar. Kindjes worden gemaakt door onze liefde, door de opvoeding en de vorming die we ze geven. Tegelijk is de geboorte groter dan wijzelf zijn. De pasgeborene is niet onze uitvinding of onze verdienste. Het kind is een geschenk. Het wekt eerbied in ons en een schier eindeloos gevoel van verantwoordelijkheid. Daarom gaan veel ouder met hun kind  niet alleen naar het consultatiebureau maar ook naar de kerk. We zijn het niet alleen aan het vormen, maar ook aan het ontvangen en ervan te genieten.
Op twee manieren beschrijven we de ervaring van een geboorte: het komt voort uit ons, en het komt voort uit God. Het een sluit het ander niet uit, integendeel! 
Dit besef lezen we ook bij de evangelist Matteüs. Als u thuis een bijbel hebt, kijk dan eens bij Mattheus. Die begint zijn relaas met een stamboom. Mattheus begint bij koning David, de door God gezalfde, de Christus, en vervolgens somt hij de hele stamboom vanaf David op, van vader en moeder op zoon. De stamboom moet aantonen dat Christus de door God gezalfde is. En aan het einde van de stamboom staat Jozef, ‘de man van Maria’. Jezus is een kind van de mensen.
Maar dat is niet het hele geheim! Jezus is ook helemaal een kind van God. En dat vertelde Matteüs in het stukje evangelie van vandaag. Het kind is een geschenk uit de hemel. 
Op hem wachten wij. Op het licht. Daarom willen we ons tot God bekeren! Vragen wij om vergeving voor de keren dat we de goede weg verlaten hebben.
 

GEBED OM GODS BARMHARTIGHEID

God, Schepper en Vader,
We zien uit naar een wereld van licht en vrede.
Laat ons niet jaloers zijn op elkaars geluk...,
laat ons elkaar het kwade niet toewensen....,
laat ons niet roddelen en niet te snel zijn 
in ons oordeel.
Mogen we zorgvuldig omgaan met onze medemensen, Heer, ontferm U over ons!
 
Barmhartige God, 
We verlangen naar uw koninkrijk.
Laat ons dan werken aan een wereld
waarin niemand honger lijdt...,
waarin kinderen de medicijnen krijgen 
die ze nodig hebben....,
waar mensen niet worden uitgemoord 
en op de vlucht gejaagd...,
waar ruimte is voor dieren en bossen...,
Heer ontferm U over ons!
 
Goede God,
Wij willen zo graag leven 
in een wereld naar uw hart.
Laat ons dan trouw zijn aan degenen 
die aan onze zorgen zijn toevertrouwd...,
maak ons mild tegenover allen 
die ons iets hebben misdaan....,
Moge onze liefde en vriendschap 
oprecht zijn en zuiver...
Heer ontferm U over ons!
 
Lieve Heer,
We verwachten Uw komst in ons bestaan,
maar open reeds nu onze ogen voor uw nabijheid,
dat wij het wonder van het leven 
dankbaar genieten,
dat we woekeren met de talenten die u ons gaf...,
dat de genade die u ons schenkt, 
niet onopgemerkt blijft....,
Heer ontferm u over ons!
 
absolutie