SAMENSTELLING GROEP

De liturgiegroep bestaat uit de volgende personen:
Annelies Oude Nijhuis - Offermans, [email protected],
Mia Erven - Schmetz,Ed Teeuwen, Tiny Leunissen, Frans Blank

 

WOORDDIENSTEN

Per 1 september gaan we stoppen met deze vieringen,

wel gaan we gebedsdiensten houden in de kapel Kunrade, waarschijnlijk op woensdagochtend 10.30 uur,
en ook blijft de eucharistie in de Laurentius om 19 uur op de eerste vrijdag van de maand.

Klik hier en mail ons!
  
   

LITURGIE
Het woord LITURGIE is afgeleid van het Griekse woord “leitourgia” dat betekent “dienst aan het volk”, in het Nieuwe Testament vaak vertaald als “werk” of “taak”.
Later wordt het woord gebruikt om de vieringen van sacramenten aan te geven in de religieuze bijeenkomsten van christenen.  
Over liturgie zegt Huub Oosterhuis; “ Het verhaal moet uitgelegd worden. Toegepast, geactualiseerd, 'verkondigd' noemen wij dat. Maar het moet ook als een perspectief, als een visioen, gevierd worden. Dat betekent: opgetild, in de ruimte gezet, tot muziek gemaakt, tot poëzie gemaakt. Dat is de kern van alle liturgie.”

De liturgiegroep denkt creatief mee over eigentijdse vormgeving en inhoud van liturgische vieringen. Over het gebruik van teksten, muziek en zang en handelingen. Ze zijn ook bij de uitvoering van de vieringen betrokken. Speciale vieringen zoals met Kerstmis, Goede Week (Witte Donderdag, Goede Vrijdag), Pasen en Allerzielen worden door de groep met de pastor samengesteld.

Bent u geïnteresseerd in het werk van de LG en/of wilt u meer informatie, aarzel dan niet contact op te nemen met de pastor of met een van de leden. En als u zich geroepen voelt actief mee te denken en te doen de katholieke eredienst vorm te geven, dan bent u van harte welkom in onze liturgiegroep.